Wybory do PE

TWÓJ GŁOS

Opublikowany przez FOTO-Media WPX Środa, 6 marca 2019

Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej w dniach 23-26 maja. W Polsce do urn pójdziemy 26 maja, w niedzielę.

Polska w strukturach Unii Europejskiej przedstawiana była zawsze jako przykład udanej transformacji oraz wzór do naśladowania dla krajów będących na ścieżce prodemokratycznych zmian.

Nasza ojczyzna jest też największym beneficjentem funduszy unijnych.
Jednakże wybory europejskie w państwach Wspólnoty nie cieszyły się tak wysokim zainteresowaniem, jak na to zasługują. W Polsce frekwencja zarówno w 2004, 2009, jak i 2014 roku nie przekroczyła nawet 25%. Dla porównania średnia frekwencja w wyborach do Europarlamentu we wszystkich krajach Wspólnoty w 2014 roku wyniosła 42,61%, w Niemczech 48,10%, w Hiszpanii 43,81%, a w Polsce tylko 23,83%.

Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Z pewnością kluczową rolę odgrywa to, że polscy obywatele często nie mają dostatecznej wiedzy na temat podstawowych faktów związanych z pracą Parlamentu Europejskiego. Zbyt niska jest świadomość społeczna na temat kompetencji Europarlamentu, jego struktury organizacyjnej, aż po realny wpływ na życie mieszkańców krajów Wspólnoty.
Dlatego edukacja w tym zakresie zajmuje ważne miejsce w projekcie „Wygrajmy Wybory Dla Demokracji” i w pracy naszych wolontariuszy, (w zakładce pliki do pobrania znajdziesz np. „ABC wyborcy”).

Posłowie Parlamentu Europejskiego wybierani są w wyborach tajnych, bezpośrednich i powszechnych, na pięcioletnią kadencję przez wyborców we wszystkich państwach członkowskich. Zadaniem europosłów jest reprezentować interesy obywateli krajów Wspólnoty w procesie stanowienia unijnego prawa, podziale budżetu unijnego oraz stać na straży przestrzegania zasad demokracji w innych instytucjach Unii Europejskiej i w krajach członkowskich.

Oficjalna siedziba Europarlamentu mieści się w Strasburgu, ale większość prac legislacyjnych odbywa się w Brukseli. Obywatele państw członkowskich mają prawo składać petycje do Parlamentu Europejskiego. Prawo to przysługuje wszystkim osobom fizycznym, jak i prawnym, które mają swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Obecnie w skład Parlamentu Europejskiego wchodzi osiem frakcji.

Najważniejsze, co łączy nas Europejczyków to wspólne wartości. I właśnie to w wizji twórcy idei wspólnej Europy
– Roberta Schumana, w idei projektu wspólnotowego jest najpiękniejsze.
Jako społeczeństwo mamy wielki potencjał, mierzmy wysoko. Nasze miejsce jest w ścisłym trzonie Unii Europejskiej – niech naszym celem będzie bycie w grupie pięciu
największych państw członkowskich, i odgrywanie ważnej roli w budowaniu jak najsilniejszej Unii Europejskiej!

Aby głos Polski był ważny i szanowany w Europie zadbajmy o to, aby reprezentowali nas ludzie, którzy chronią i przestrzegają wartości demokratycznych – ludzie, którzy potrafią zdobywać zaufanie dla naszego kraju i będą budować naszą dobrą współpracę z innymi państwami Wspólnoty. Niech reprezentują nas ludzie, którzy chcą współpracować, a nie szukają konfrontacji – ludzie, którzy przysporzą nam przyjaciół – ludzie, których wystąpienia na forum Wspólnoty będą napawać nas dumą.

w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja 2019